Ogłoszenia/Wyniki

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: Inspektor ds. usług społecznych w Dziale ds. projektu "Małopolski Inkubator Innowacji Społecznych" – Nr REF. FK-110-41/17 – Wyniki naboru Data: 2017-10-23 Nr referencyjny: FK-110-41/17

Nabór pozostaje nierozstrzygnięty - przedstawiona aplikacja nie spełniła wymagań formalnych wskazanych w ogłoszeniu.

Tekst pochodzi z serwisu www.rops.krakow.pl – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie