Ogłoszenia/Wyniki

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE NR. REF. FK-110-10/18: Referent ds. rozliczeń finansowych w wymiarze 1,0 etatu (1 etat ) – Nr REF. FK-110-10/18 – składanie ofert do dnia 25 kwietnia 2018 r. Data: 2018-04-27 Nr referencyjny: NR. REF. FK-110-10/18

Nabór pozostaje nierozstrzygnięty - brak Kandydatów zainteresowanych ogłoszeniem.

Tekst pochodzi z serwisu www.rops.krakow.pl – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie