Ogłoszenia/Wyniki

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: Referent ds. realizacji projektu w Dziale ds. projektu "Małopolski Inkubator Innowacji Społecznych", w wymiarze 1,0 etatu (1 etat) – Nr REF. FK-110-40/17 – Wyniki naboru Data: 2017-10-11 Nr referencyjny: FK-110-40/17

W wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko: Referent ds. realizacji projektu w Dziale ds. projektu „Małopolski Inkubator Innowacji Społecznych” w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Krakowie, propozycja zatrudnienia została przedstawiona Pani Karolinie Walocha zamieszkałej w Krakowie.

Kandydatka podczas selekcji merytorycznej procesu naboru wykazała się najlepszą znajomością obszaru merytorycznego określonego w ogłoszeniu spośród wszystkich kandydatów uczestniczących w naborze oraz została najwyżej oceniona przez Komisję Rekrutacyjną.


Tekst pochodzi z serwisu www.rops.krakow.pl – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie