Ogłoszenia/Wyniki

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: Referent ds. współpracy PES, nauki i biznesu w wymiarze 1,0 etatu, Nr REF. FK-110-29/17 - Wyniki naboru Data: 2017-08-11 Nr referencyjny: FK-110-29/17

Nabór pozostaje nierozstrzygnięty - brak Kandydatów zainteresowanych ogłoszeniem.

Tekst pochodzi z serwisu www.rops.krakow.pl – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie