Ogłoszenia/Wyniki

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: Referent w Dziale Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego w wymiarze 1,0 etatu (4 etaty) – Nr REF. FK-110-43/17 – Wyniki naboru Data: 2017-11-02 Nr referencyjny:

W wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko: Referent w Dziale Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Krakowie, propozycja zatrudnienia została przedstawiona Pani Katarzynie Wałęga zamieszkałej w Krakowie, Pani Marcie Piątek zamieszkałej w Krakowie oraz Pani Annie Ruta zamieszkałej w Krakowie.

Kandydatki podczas selekcji merytorycznej procesu naboru wykazały się dobrą znajomością przepisów wymaganych w ogłoszeniu o naborze oraz zostały najwyżej oceniona przez Komisję Rekrutacyjną.


Tekst pochodzi z serwisu www.rops.krakow.pl – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie