Ogłoszenia/Wyniki

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: Referent/Inspektor ds. informatycznych w wymiarze 1,0 etatu (1 etat) – Nr REF. FK-110-2/17 – zakończony. Data: 2017-01-27 Nr referencyjny: FK-110-2/17
Nabór pozostaje nierozstrzygnięty, ponieważ w wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko: Referent/Inspektor ds. informatycznych w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Krakowie nie wpłynęły żadne dokumenty aplikacyjne.
Tekst pochodzi z serwisu www.rops.krakow.pl – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie