Ogłoszenia/Wyniki

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - referent/inspektor ds. koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w sprawach z zakresu świadczeń wychowawczych w wymiarze 1,0 etatu (1 etat) - Nr REF. FK-110-1-17/16 - wyniki naboru. Data: 2016-04-28 Nr referencyjny: Nr REF. FK-110-1-17/16

W wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko: Referent/Inspektor ds. koordynacji systemu zabezpieczenia społecznego w sprawach z zakresu świadczeń wychowawczych w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Krakowie propozycja zatrudnienia została przedstawiona Pani Elżbiecie Gawor zamieszkałej w Krakowie. Kandydatka podczas selekcji merytorycznej procesu naboru wykazała się dobrą znajomością przepisów z zakresu koordynacji oraz została najwyżej oceniona przez Komisję Rekrutacyjną.

Tekst pochodzi z serwisu www.rops.krakow.pl – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie