Ogłoszenia/Wyniki

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - referent/inspektor ds. koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w wymiarze 1,0 etatu (2 etaty) - Nr REF. FK-110-1-7/16 Data: 2016-03-08 Nr referencyjny: FK-110-1-7/16

W wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko: referent/inspektor ds. koordynacji systemu zabezpieczenia społecznego w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Krakowie,

propozycję zatrudnienia przedstawiono Pani Magdalenie Madydze zamieszkałej w Liszkach.

Kandydat podczas selekcji merytorycznej procesu naboru wykazał się dobrą znajomością przepisów z zakresu koordynacji oraz został najwyżej oceniony przez Komisję rekrutacyjną.

Tekst pochodzi z serwisu www.rops.krakow.pl – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie