Ogłoszenia/Wyniki

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: Referent/Inspektor ds. świadczeń rodzinnych (3 etaty) - NR REF. FK-110-1-34/16 - zakończony. Data: 2016-08-01 Nr referencyjny:

W wyniku przeprowadzonego naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Referent/Inspektor ds. świadczeń rodzinnych w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Krakowie, propozycja zatrudnienia została przedstawiona Pani Renacie Antosz zamieszkałej w Krakowie oraz Pani Dominice Plewie zamieszkałej w Krakowie. Kandydatki podczas selekcji merytorycznej procesu naboru wykazały się dobrą znajomością przepisów z zakresu koordynacji oraz zostały najwyżej ocenione przez Komisję Rekrutacyjną.

Tekst pochodzi z serwisu www.rops.krakow.pl – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie