Ogłoszenia/Wyniki

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: Referent/Inspektor ds. świadczeń rodzinnych w wymiarze 1,0 etatu (1 etat) NR REF. FK-110-1-58/16 – zakończony. Data: 2016-12-22 Nr referencyjny: NR REF. FK-110-1-58/16

W wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko: Referent/Inspektor ds. świadczeń rodzinnych  w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Krakowie, propozycja zatrudnienia została przedstawiona Pani Katarzynie Jamróz zamieszkałej w Krakowie.

Kandydatka podczas selekcji merytorycznej procesu naboru wykazała się dobrą znajomością przepisów z zakresu koordynacji oraz została najwyżej oceniona przez Komisję Rekrutacyjną. 

Tekst pochodzi z serwisu www.rops.krakow.pl – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie