Ogłoszenia/Wyniki

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: Referent/Inspektor ds. świadczeń rodzinnych w wymiarze 1,0 etatu – Nr REF. FK-110-1-56/16 – zakończony. Data: 2016-12-06 Nr referencyjny: FK-110-1-56/16
Nabór pozostaje nierozstrzygnięty, ponieważ w wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko: Referent/Inspektor ds. świadczeń rodzinnych w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Krakowie żaden Kandydat nie posiadał niezbędnej wiedzy wymaganej na stanowisku.
Tekst pochodzi z serwisu www.rops.krakow.pl – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie