Ogłoszenia/Wyniki

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: Referent/Inspektor ds. świadczeń wychowawczych w wymiarze 1,0 etatu - (5 etatów) – Nr REF. FK-110-1-36/16 – zakończony. Data: 2016-08-16 Nr referencyjny: NR. REF. FK-110-1-36/16

W wyniku przeprowadzonego naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Referent/Inspektor ds. świadczeń wychowawczych w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Krakowie, propozycja zatrudnienia została przedstawiona Panu Arturowi Hausnerowi zamieszkałemu w Krakowie, Pani Monice Kwiatkowskiej zamieszkałej w Krakowie oraz Pani Paulinie Szczepanik zamieszkałej w Białym Kościele. Wybrani Kandydaci podczas selekcji merytorycznej procesu naboru zostali najwyżej ocenieni przez Komisję Rekrutacyjną.

Tekst pochodzi z serwisu www.rops.krakow.pl – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie