Ogłoszenia/Wyniki

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE:Referent/Inspektor ds. świadczeń rodzinnych w wymiarze 1,0 etatu (1 etat) – Nr REF. FK-110-1-68/16 – zakończony. Data: 2017-01-23 Nr referencyjny: FK-110-1-68/16

W wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko: Referent/Inspektor ds. świadczeń rodzinnych  w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Krakowie, propozycja zatrudnienia została przedstawiona Pani Renacie Plaszczak zamieszkałej w Lipnicy Wielkiej.

Kandydatka podczas selekcji merytorycznej procesu naboru wykazała się dobrą znajomością przepisów z zakresu koordynacji oraz została najwyżej oceniona przez Komisję Rekrutacyjną.  

Tekst pochodzi z serwisu www.rops.krakow.pl – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie