Ogłoszenia/Wyniki

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Referent ds. realizacji projektu „Małopolska Niania 2.0” w wymiarze 1,0 etatu (1 etat) – Nr REF. FK-110-22/19 – wyniki naboru Data: 2020-01-29 Nr referencyjny: FK-110-22/19

Informujemy, że w wyniku zakończenia postępowania rekrutacyjnego wolne stanowisko urzędnicze Referent ds. realizacji projektu „Małopolska Niania 2.0” została wybrana:

Pan/Pani Teresa Rachfał zamieszkała w Bartucicach

Kandydat podczas selekcji merytorycznej procesu naboru wykazał się dobrą znajomością przepisów wymaganych w ogłoszeniu o naborze oraz został pozytywnie oceniony przez Komisję Rekrutacyjną.

Tekst pochodzi z serwisu www.rops.krakow.pl – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie