Ogłoszenia/Wyniki

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków, ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Referent ds. rozliczeń finansowych w wymiarze 1,0 etatu (1 etat ) – Nr REF. FK-110-17/19 –wyniki naboru Data: 2019-08-09 Nr referencyjny: FK-110-17/19

W wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko: referent ds. rozliczeń finansowych w Dziale Finansów i Kadr, propozycja zatrudnienia została przedstawiona Pani Natalii Małas zamieszkałej w Krakowie. Kandydat podczas selekcji merytorycznej procesu naboru wykazał się dobrą znajomością przepisów wymaganych w ogłoszeniu o naborze oraz został pozytywnie oceniony przez Komisję Rekrutacyjną.

Tekst pochodzi z serwisu www.rops.krakow.pl – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie