Ogłoszenia/Wyniki

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków, ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Referent ds. rozliczeń finansowych w wymiarze 1,0 etatu (1 etat ) – Nr REF. FK-110-2/19 – wyniki naboru. Data: 2019-02-26 Nr referencyjny: FK-110-2/19

Nabór pozostaje nierozstrzygnięty, ponieważ w wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko referent ds. rozliczeń finansowych Kandydat, który otrzymał najwyższą ocenę w wyniku naboru przedstawił warunki zatrudnienia, których pracodawca nie jest w stanie zapewnić.

Tekst pochodzi z serwisu www.rops.krakow.pl – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie