Ogłoszenia/Wyniki

Nabór na stanowisko urzędnicze: Kierownik ds projektu "Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy spolecznej" Data: Nr referencyjny: FK-110-1-2/13

Rozmowy kwalikacyjne odbędą się w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie ul. Piastowska 32 (sala nr 16) w dniu 14.02.2013r. od godz. 13:30.
Kandydaci zostali zaproszeni telefonicznie w dniu 12.02.2013r.

Tekst pochodzi z serwisu www.rops.krakow.pl – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie