Ogłoszenia/Wyniki

Termin testu kwalifikacyjnego/rozmowy kwalifikacyjnej Data: 2014-07-31 Nr referencyjny: FK-110-1-23/14


Tekst pochodzi z serwisu www.rops.krakow.pl – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie