Ogłoszenia/Wyniki

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: referent/inspektor ds. koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, Stanowisko Zamiejscowe w Nowym Sączu Data: 2015-12-18 Nr referencyjny: FK-110-1-26/15
Tekst pochodzi z serwisu www.rops.krakow.pl – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie