Ogłoszenia/Wyniki

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: referent/inspektor ds. koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, w wymiarze 1,0 etatu – Nr REF. FK-110-1-21/15 Data: 2015-09-16 Nr referencyjny: FK-110-1-21/15
Tekst pochodzi z serwisu www.rops.krakow.pl – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie