Ogłoszenia/Wyniki

Test kwalifikacyjny na stanowisko referent/inspektor ds. koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w ROPS w Krakowie, Stanowisko Zamiejscowe w Nowym Sączu Data: 2015-05-28 Nr referencyjny: FK-110-1-9/15
Tekst pochodzi z serwisu www.rops.krakow.pl – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie