Ogłoszenia/Wyniki

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: Kierownik ds. projektu w wymiarze 1,0 etatu Data: 2017-08-03 Nr referencyjny: FK-110-26/17

Test kwalifikacyjny odbędzie się w dniu 3 sierpnia 2017 r. o godz. 9:00 w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie, ul. Piastowska 32, pok. nr 16.

W tym samym dniu odbędzie się również rozmowa kwalifikacyjna z Kandydatem, który pozytywnie napisze test kwalifikacyjny.

Tekst pochodzi z serwisu www.rops.krakow.pl – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie