Ogłoszenia/Wyniki

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE NR. REF. FK-110-1-16/15 Data: 2015-07-09 Nr referencyjny: FK-110-1-16/15 II etap naboru - selekcja merytoryczna (rozmowa kwalifikacyjna) odbędzie się w dniu 09 lipca 2015 r. od godz. 10:00 w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie.
Tekst pochodzi z serwisu www.rops.krakow.pl – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie