Ogłoszenia/Wyniki

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: Referent ds. rozliczeń finansowych w Dziale ds. Finansów i Kadr w wymiarze 1,0 etatu (1 etat) NR. REF. FK-110-14/18- termin selekcji merytorycznej Data: 2018-06-12 Nr referencyjny: Nr REF. FK-110-14/18
Selekcja merytoryczna składa się z testu kwalifikacyjnego i rozmowy kwalifikacyjnej.
Test kwalifikacyjny odbędzie się w dniu 12 czerwca 2018 r. o godz. 8:30 w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie.
W tym samym dniu odbędzie się również rozmowa kwalifikacyjna z Kandydatem.
Tekst pochodzi z serwisu www.rops.krakow.pl – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie