Ogłoszenia/Wyniki

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: Refent/Inspektor ds. świadczeń rodzinnych w wymiarze 1.0 etatu (2 etaty) NR REF. FK-110-1-21/16 - termin testu kwalifikacyjnego. Data: 2016-05-11 Nr referencyjny: NR REF. FK-110-1-21/16

W dniu 11 maja 2016 roku w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie, ul. Piastowska 32 (sala 16) o godz. 09.00, odbędzie się test kwalifikacyjny na wolne stanowisko urzędnicze: Referent/Inspektor ds. świadczeń rodzinnych.

Po teście kwalifikacyjnym przewidziane są rozmowy kwalifikacyjne dla Kandydatów (maksymalnie 5 Kandydatów), którzy najlepiej napiszą test.

Tekst pochodzi z serwisu www.rops.krakow.pl – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie