Ogłoszenia/Wyniki

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: Referent ds. realizacji projektu w Dziale ds. projektu "Małopolski Inkubator Innowacji Społecznych", w wymiarze 1,0 etatu (1 etat) – Nr REF. FK-110-40/17 – termin testu kwalifikacyjnego Data: 2017-10-04 Nr referencyjny: FK-110-40/17

Rozmowy kwalifikacyjne z Kandydatami odbędą się w dniu 4.10.2017 r. od godz. 12:00 w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie.

Tekst pochodzi z serwisu www.rops.krakow.pl – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie