Ogłoszenia/Wyniki

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE :Referent w Dziale Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego w wymiarze 1,0 etatu (8 etatów ) – termin rozmowy kwalifikacyjnej Data: 2017-03-15 Nr referencyjny: FK-110-8/17

Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w dniu 15.03.2017 r. od godz. 8:30 w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie, ul. Piastowska 32 (pok. nr 16).

Kandydaci zostali poinformowani o rozmowach kwalifikacyjnych drogą telefoniczną w dniu 13.03.2017 r.

Tekst pochodzi z serwisu www.rops.krakow.pl – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie