Ogłoszenia/Wyniki

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - referent/inspektor ds. koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w sprawach z zakresu świadczeń wychowawczych, Stanowisko Zamiejscowe w Tarnowie, w wymiarze 1,0 etatu (3 etaty) - Nr REF. FK-110-1-12/16 - termin rozmowy kwalifikacyjnej. Data: 2016-04-15 Nr referencyjny: REF. FK-110-1-12/16

W dniu 15 kwietnia 2016 roku w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie, ul. Piastowska 32 (sala 16) od godz. 8.30 odbędą się rozmowy kwalifikacyjne na stanowisko: referent/inspektor ds. koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w sprawach z zakresu świadczeń wychowawczych, Stanowisko Zamiejscowe w Tarnowie.

Tekst pochodzi z serwisu www.rops.krakow.pl – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie