Ogłoszenia/Wyniki

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - referent/inspektor ds. koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w wymiarze 1,0 etatu - Nr REF. FK-110-1-3/16 Data: 2016-02-04 Nr referencyjny: FK-110-1-3/16

Rozmowy kwalifikacyjne na stanowisko ds. koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego odbędą się w czwartek, tj. 4 lutego 2016 r. od godz. 9:00.

Kandydaci zostali zaproszeni na rozmowy telefonicznie.

Tekst pochodzi z serwisu www.rops.krakow.pl – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie