Ogłoszenia/Wyniki

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: Referent/Inspektor ds. świadczeń wychowawczych w wymiarze 1,0 etatu - (2 etaty) – Nr REF. FK-110-1-57/16 - termin rozmowy kwalifikacyjnej.. Data: 2016-11-30 Nr referencyjny: FK-110-1-57/16

W dniu 30 listopada 2016 roku w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie, ul. Piastowska 32 (sala 16) od godz. 10:00, odbędą się rozmowy kwalifikacyjne na wolne stanowisko urzędnicze: Referent/Inspektor ds. świadczeń wychowawczych.

O miejscu i terminie rozmów Kandydaci zostali poinformowani telefonicznie w dn. 28.11.2016 r.

Tekst pochodzi z serwisu www.rops.krakow.pl – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie