Ogłoszenia/Wyniki

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Referent ds. asystencko-organizacyjnych w wymiarze 1,0 etatu (1 etat ) – Nr REF. FK-110-8/19 – termin selekcji merytorycznej Data: 2019-05-10 Nr referencyjny: FK-110-8/19

Selekcja merytoryczna składa się z testu kwalifikacyjnego i rozmowy kwalifikacyjnej.

Test kwalifikacyjny odbędzie się w dniu 10 maja 2019 r. o godz. 9:30 w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie.

W tym samym dniu odbędzie się również rozmowa kwalifikacyjna z Kandydatami, którzy pozytywnie napiszą test kwalifikacyjny

Tekst pochodzi z serwisu www.rops.krakow.pl – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie