Ogłoszenia/Wyniki

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Referent ds. polityki społecznej w Dziale Polityki Społecznej w wymiarze 1,0 etatu (1 etat ) – Nr REF. FK-110-20/18 – termin selekcji merytorycznej Data: 2018-07-25 Nr referencyjny: NR. REF. FK-110-20/18

Selekcja merytoryczna składa się z testu kwalifikacyjnego i rozmowy kwalifikacyjnej.

Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w dniu 25 lipca 2018 r. od godz. 11:00 w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie.

Tekst pochodzi z serwisu www.rops.krakow.pl – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie