Ogłoszenia/Wyniki

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków, nabór na wolne stanowisko urzędnicze: referent ds. realizacji projektu „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej” w wymiarze 1,0 etatu (1 etat) – Nr REF. FK-110-17/18 – termin selekcji merytorycznej. Data: 2018-07-05 Nr referencyjny: NR. REF. FK-110-17/18

Selekcja merytoryczna składa się z testu kwalifikacyjnego i rozmowy kwalifikacyjnej.

Test kwalifikacyjny odbędzie się w dniu 5 lipca 2018 r. o godz. 13:15 w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie.

W tym samym dniu odbędzie się również rozmowa kwalifikacyjna z Kandydatem, który pozytywnie napisze test kwalifikacyjny.

Tekst pochodzi z serwisu www.rops.krakow.pl – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie