Ogłoszenia/Wyniki

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków, nabór na wolne stanowisko urzędnicze: referent ds. realizacji projektu „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej” w wymiarze 1,0 etatu (1 etat ) – Nr REF. FK-110-22/18 – termin selekcji merytorycznej. Data: 2018-07-27 Nr referencyjny: FK-110-22/18

Selekcja merytoryczna składa się z testu kwalifikacyjnego i rozmowy kwalifikacyjnej.

Test kwalifikacyjny odbędzie się w dniu 27 lipca 2018 r. o godz. 9:00 w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie.

Tekst pochodzi z serwisu www.rops.krakow.pl – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie