Ogłoszenia/Wyniki

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków, ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Referent ds. rozliczeń finansowych w wymiarze 1,0 etatu (1 etat ) – Nr REF. FK-110-9/19 – termin testu kwalifikacyjnego Data: 2019-05-17 Nr referencyjny: FK-110-9/19

Test kwalifikacyjny odbędzie się w dniu 17 maja 2019 r. o godz. 13:15 w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie.

Tekst pochodzi z serwisu www.rops.krakow.pl – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie