Zobacz również...

Profilaktyka w Małopolsce

Portal, którego głównym założeniem jest popularyzacja wśród mieszkańców Małopolski informacji na temat dostępnych i realizowanych programów ochrony i promocji zdrowia na terenie województwa małopolskiego.

Serwis dostępny pod adresem: www.profilaktykawmalopolsce.pl

Tekst pochodzi z serwisu www.rops.krakow.pl – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie