Ogłoszenia / Wyniki

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (KZP-271-1-32/15) Data: 2015-10-02 Nr referencyjny: KZP-271-1-32/15

 Kraków: Zapewnienie transportu, zakwaterowania i wyżywienia podczas krajowej wizyty studyjnej w ramach projektu Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem

Numer ogłoszenia: 144839 - 2015; data zamieszczenia: 02.10.2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zapewnienie transportu, zakwaterowania i wyżywienia podczas krajowej wizyty studyjnej w ramach projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem”.

Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego - REGIONALNEGO OŚRODKA POLITYKI SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków, w Kancelarii (pok. nr 7, I piętro), w terminie do dnia 12 października 2015 r., do godz. 11:00.

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono na stronie BZP, pod adresem: http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=144839&rok=2015-10-02 

 Pliki do pobrania:

Tekst pochodzi z serwisu www.rops.krakow.pl – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie