Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2018 r.

26.01.2018


Tekst pochodzi z serwisu www.rops.krakow.pl – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie