Ewaluacja krok po kroku

JAK GROMADZIĆ INFORMACJE? Wskazówki dotyczące realizacji badań

Zapewnienie wysokiej jakości badania ewaluacyjnego ma kluczowe znaczenie dla uzyskania rzetelnych danych, które zadecydują o wiarygodności wyników ewaluacji. Podczas posługiwania się poszczególnymi metodami badawczymi, warto mieć w pamięci pewne zasady i dobre praktyki, a także wiedzieć, czego nie należy robić. Skoncentrujemy się na realizacji wywiadu indywidualnego i grupowego oraz sondażu.

tabela_10


tabela_11

tabela_12ramka_4

Tekst pochodzi z serwisu www.rops.krakow.pl – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie