Aktualności

Zakończono nabór na spotkanie edukacyjne w ramach projektu "KOOPERACJE 3D..." Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie uprzejmie informuje, że nabór na spotkanie edukacyjne pn. "Diagnoza zasobów instytucjonalnych w środowisku lokalnym - warsztat diagnostyczny" realizowane w ramach projektu "KOOPERACJE 3D - model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin" został zakończony w dniu 16 lipca 2019 roku.
1
Tekst pochodzi z serwisu www.rops.krakow.pl – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie