Kontakt

1

Punkt informacyjny

czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16.


Adres Biura:
ul. Piastowska 32
30-070 Kraków
tel. 12 422 06 36 wew. 38


Justyna Mańka – Koordynator regionalny
Tel. 12 422 06 36 w. 38, 517 249 193
e-mail: jmanka@rops.krakow.pl


Marzena Poręba
Referent ds. realizacji projektu
Tel. 12 422 06 36 w. 38
e-mail: mporeba@rops.krakow.pl

Karolina Szymura
Referent ds. realizacji projektu
Tel. 12 422 06 36 w. 38
e-mail: kszymura@rops.krakow.pl 


Punkt informacyjny

czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16.


Adres Biura:
ul. Piastowska 32
30-070 Kraków
tel. 12 422 06 36 wew. 38


Justyna Mańka – Koordynator regionalny
Tel. 12 422 06 36 w. 38, 517 249 193
e-mail: jmanka@rops.krakow.pl

Marzena Poręba
Referent ds. realizacji projektu
Tel. 12 422 06 36 w. 38
e-mail: mporeba@rops.krakow.pl

Karolina Szymura - Referent ds. realizacji projektu
tel. 12 422 06 36 wew. 38
e-mail: kszymura@rops.krakow.pl


 

Tekst pochodzi z serwisu www.rops.krakow.pl – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie