Aktualności Inkubatora

ROZSTRZYGNIĘCIE II TURY KONKURSU NA INNOWACJE SPOŁECZNE 17.11.2017 r.

Rozstrzygnięcie II tury Konkursu na innowacje społeczne

W ramach II tury Konkursu na innowacje społeczne do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie zostało zgłoszonych 9 wniosków o powierzenie grantu, które przeszły pozytywnie ocenę formalną i zostały skierowane do oceny merytorycznej i strategicznej.

Rada Innowacji Społecznych, złożona z niezależnych ekspertów dokonała oceny merytorycznej i strategicznej wniosków i utworzyła listę rankingową projektów rekomendowanych do realizacji oraz listę projektów rezerwowych. Dziękujemy Dyrekcji Stowarzyszenia Willa Decjusza za gościnne przyjęcie we wspaniałych renesansowych wnętrzach. Zgodnie z założeniem Justusa Ludwika Decjusza, twórcy tego miejsca, Willa Decjusza po raz kolejny stała się miejscem wymiany poglądów i twórczej konfrontacji różnych opinii. Z tej sprzyjającej atmosfery mieli przyjemność skorzystać członkowie Rady Innowacji Społecznych podczas toczących się obrad.

W wyniku łącznej oceny, przeprowadzonej zgodnie z „Procedurami realizacji projektu grantowego dotyczących inkubacji innowacji społecznych w zakresie usług opiekuńczych na rzecz osób zależnych”, 4 wnioski uzyskały pozytywną ocenę i znalazły się na liście rankingowej. 5 zgłoszonych w konkursie wniosków nie spełniło minimum punktowego.

Wszystkim wnioskodawcom, którzy uzyskali pozytywną ocenę serdecznie gratulujemy.

Poniżej znajdują się listy wnioskodawców uczestniczących w Konkursie na innowacje społeczne wraz z uzyskanymi przez nich ocenami.

LISTA RANKINGOWA

LISTA WNIOSKÓW NIE SPEŁNIAJĄCYM MINIMUM PUNKTOWEGO

Tekst pochodzi z serwisu www.rops.krakow.pl – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie