Aktualności Inkubatora

Zagraniczne inspiracje do tworzenia innowacji społecznych w Małopolsce 05.01.2018 r. Przypominamy, że trwa III tura Konkursu na innowacje społeczne!

Do konkursu zapraszamy każdego, kto ma pomysł na innowacyjne rozwiązanie w zakresie usług opiekuńczych skierowanych do osób starszych lub niepełnosprawnych. Biorąc udział w naborze można otrzymać szansę pozyskania grantu na sprawdzenie swojego pomysłu w praktyce.

Nabór będzie prowadzony od 29 stycznia do 07 lutego 2018 roku. Więcej informacji w zakładce "Konkurs na innowację społeczną".

Zachęcamy do lektury materiału informacyjnego zawierającego krótkie opisy praktyk realizowanych poza granicami Polski.

ULOTKA 

Tekst pochodzi z serwisu www.rops.krakow.pl – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie