Formularz uwag

logotyp_strona

Biorąc udział w testowaniu innowacji społecznych z zakresu usług opiekuńczych przyczyniacie się Państwo do budowania rozwiązań, które zdecydują o przyszłym kształcie opieki nad osobami starszymi i osobami niepełnosprawnymi.

Aby należycie ocenić realizowane w Małopolsce innowacje prosimy Państwa o podzielenie się uwagami, które mogą podnieść jakość testowanych innowacji społecznych.

FORMULARZ UWAG - zgłoś uwagi on-line

FORMULARZ UWAG - pobierz formularz do wydruku

Tekst pochodzi z serwisu www.rops.krakow.pl – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie