Kontakt

Biuro Projektu

Małopolski Inkubator Innowacji Społecznych

Punkt informacyjny

czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16.

Adres Biura:

ul. Piastowska 32

30-070 Kraków

e-mail: miis@rops.krakow.pl

tel. 12 422 06 36 wew. 34


Dominika Marszałek - Rojek- Specjalista ds. realizacji projektu 

e-mail: drojek@rops.krakow.pl

Karolina Walocha - Specjalista ds. realizacji projektu

e-mail: kwalocha@rops.krakow.pl 


Anita Parszewska

p.o. Kierownika Projektu

tel.: 12 422 06 36 wew. 27, 606 628 470

e-mail: aparszewska@rops.krakow.pl


Joanna Liszka

Kierownik Projektu

tel.: 12 422 06 36 wew. 27

e-mail: jliszka@rops.krakow.pl 


Agnieszka Kamińska

Doradca ds. innowacji

tel.: 12 422 06 36 wew. 33

e-mail: akaminska@rops.krakow.pl


Katarzyna Ociepka-Miąsik

Specjalista ds. ewaluacji

e-mail: kmiasik@rops.krakow.pllogotyp_stronaTekst pochodzi z serwisu www.rops.krakow.pl – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie