Inspektor ochrony danych

 Kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@rops.krakow.pl
Tekst pochodzi z serwisu www.rops.krakow.pl – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie