Inspektor ochrony danych

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych w osobie Pana Tomasza Gniadka. Można się z nim skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@rops.krakow.pl
Tekst pochodzi z serwisu www.rops.krakow.pl – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie