Samorząd Równych Szans

W 2012 roku miała miejsce IV edycja ogólnopolskiego konkursu Samorząd Równych Szans, którego organizatorem jest Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego.

W konkursie po raz drugi została wyodrębniona dodatkowa specjalna kategoria, w której małopolskie samorządy ubiegają się o nagrodę Marszałka Województwa Małopolskiego za zrealizowane lub realizowane projekty przyczyniające się do zwiększenia udziału osób niepełnosprawnych we wszystkich aspektach życia lokalnych społeczności. Zgodnie z regulaminem, Kapituła Konkursu przyznała dwa główne tytuły za najlepsze działania podejmowanie w powiecie, gminie oraz cztery wyróżnienia.

Główną nagrodę za najlepsze powiatowe działania, tym samym tytuł „Małopolskiego Samorządu Równych Szans” otrzymał Powiat olkuski, natomiast wyróżnienie w tej kategorii otrzymał Powiat wadowicki.

Główną nagrodę na najlepsze gminne działania, tym samym tytuł „Małopolskiego Samorządu Równych Szans” otrzymała Gmina Wieliczka. Wyróżnienie w tej kategorii trafiło do Klucz, Wadowic i Krakowa.

Do ogólnopolskiej edycji zgłoszono 125 wniosków opisujących działania samorządów z całej Polski. Województwo Małopolskie może poszczycić się największą liczbą nagrodzonych samorządów. W ogólnopolskim konkursie, wśród 15 laureatów statuetki Samorząd Równych Szans znalazł się powiat olkuski oraz gmina miejska Kraków, natomiast wśród wyróżnionych 25 samorządów jest gmina Klucze oraz powiaty: dąbrowski, proszowicki, wadowicki.

Wybór laureatów Małopolskiego Samorządu Równych Szans pokrywa się z ogólnopolską listą nagrodzonych samorządów. Wskazuje to na to, iż działania małopolskich samorządów przyczyniające się do zwiększenia udziału osób niepełnosprawnych w życiu lokalnych społeczności są innowacyjne i wybijające na tle ogólnopolskiego rankingu.

Uroczystość wręczenia nagród miała miejsce 5 października 2012 r. w Hotelu Gołębiewski w Karpaczu.

Laureaci Konkursu w kolejnych latach:

Rok 2013:

Główną nagrodę za najlepsze powiatowe działania i tytuł „Małopolski Samorząd Równych Szans” otrzymał Powiat wadowicki. Wyróżnienie w tej kategorii trafiło do Powiatu miechowskiego.

Główną nagrodę za najlepsze gminne działania i tytuł „Małopolski Samorząd Równych Szans” otrzymała Gmina Miasta Tarnowa.


Rok 2014:

Główną nagrodę za najlepsze działania powiatowe i tytuł „Małopolski Samorząd Równych Szans” otrzymał Powiat dąbrowski. Wyróżnienie w tej kategorii trafiło zaś do Powiatu wadowickiego oraz Powiatu gorlickiego.

Główną nagrodę za najlepsze działania gminne i tytuł „Małopolski Samorząd Równych Szans” otrzymała Gmina Oświęcim. Wyróżnienie w tej kategorii otrzymała Gmina Nowy Sącz.


Rok 2015:

Uroczystość wręczenia nagród miała miejsce w dniu 18 września 2015r w hotelu Andel's w Krakowie.

Główną nagrodę za najlepsze działania powiatowe i tytuł „Małopolski Samorząd Równych Szans” otrzymał Powiat Nowotarski za realizacje projektuAktywizacja osób po kryzysach psychicznych i długotrwale bezrobotnych”.

Wyróżnienie w tej kategorii otrzymał Powiat Dąbrowski.

Główną nagrodę za najlepsze działania gminne i tytuł „Małopolski Samorząd Równych Szans” otrzymała Gmina Zakopane za realizacje projektu „Niepełnosprawność - już wiem”.

Wyróżnienie w tej kategorii otrzymała Gmina Miasto Tarnów.

Zapraszamy do zapoznania się z nagrodzonymi i wyróżnionymi praktykami Małopolskich Samorządów pod adresem www.bazadobrychpraktyk.org.pl


Rok 2016:
W dniu 25.11.2016 r. odbyła się uroczysta Gala wręczenia nagród w ogólnopolskim Konkursie „Samorząd Równych Szans 2016”, wydarzenie to miało miejsce w Krakowie, w Hotelu Andel’s.

Spośród licznych nadesłanych zgłoszeń przez samorządy niemalże z całej Polski  Rada Nagrody przyznała 9 nagród oraz 17 wyróżnień.

Wśród wyróżnionych w ogólnopolskiej edycji konkursu znalazły się 4 samorządy z Małopolski:

w kategorii powiat grodzki:

- KRAKÓW „Przewodnik po Krakowie dla niepełnosprawnego turysty i aplikacja mobilna przewodnika”

w kategorii powiat ziemski:

- POWIAT LIMANOWSKI „Powiatowa Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego i Ortopedycznego prowadzona przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej”

- POWIAT WIELICKI „Aktywna Mama”

W kategorii gmina:

- STARY SĄCZ „Integracyjna Grupa Teatralna 2016”

W tym roku po raz kolejny zostały przyznane także wyróżnienia dla samorządów szczególnie wyróżniających się w działaniach na rzecz osób z niepełnosprawnościami, w poszczególnych branżach, w dwóch z nich wyróżnienia otrzymały małopolskie samorządy:

- w kategorii dostępności turystyki: Laureatem wyróżnienia jest Miasto KRAKÓW za projekt „Przewodnik po Krakowie dla niepełnosprawnego turysty i aplikacja mobilna przewodnika”

- w kategorii wparcie kobiet zagrożonych wykluczeniem: Laureatem wyróżnienia jest Powiat Wielicki za realizację projektu „Aktywna Mama”

Małopolskim Laureatom Konkursu ogólnopolskiego jak i edycji regionalnej , a także przedstawicielom samorządów z innych województw serdecznie gratulujemy!

Zapraszamy do zapoznania się z nagrodzonymi projektami i czerpania z tych dobrych praktyk! Szczegółowe informacje nt. wszystkich Laureatów i wyróżnionych w tegorocznej edycji konkursu znajdziecie Państwo na stronie organizatora.

Opisy projektów zgłoszonych do konkursu znajdziecie Państwo pod adresem: www.bazadobrychpraktyk.org.pl


SRS

Tekst pochodzi z serwisu www.rops.krakow.pl – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie