Materiały edukacyjne dla kadry Domów Pomocy Społecznej

Seminarium:

Projekt :

Tekst pochodzi z serwisu www.rops.krakow.pl – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie