Materiały edukacyjne dla kadry Środowiskowych Domów Samopomocy

  • „Sposoby motywowania uczestników Środowiskowych Domów Samopomocy do aktywnego uczestnictwa w procesie terapeutycznym, z wykorzystaniem metody dialogu motywującego”

Zakres tematyczny seminarium:

1.    Koncepcja Dialogu Motywującego (założenia, procesy).

2.    Kluczowe zasady i metody motywującej pracy z Klientem.

3.    Jak odróżnić Dialog Motywujący od manipulacji?

4.    Specyfika procesu zmiany.

5.    Motywująca praca z "oporem" na linii klient - specjalista.

6.    Formułowanie i realizacja celu oraz planu zmiany.

7.    Co robić kiedy klient i specjalista mają inny cel?

Materiały edukacyjne

Rekomendacje z seminarium

  • „Stres i wypalenie zawodowe – jak można radzić sobie z problemami zawodowymi?”

Zakres tematyczny seminarium:

1.    Zjawisko wypalenia zawodowego –proces i przejawy.

2.    Identyfikacja stresorów w życiu zawodowym.

3.    Praca z trudnym klientem jako czynnik stresogenny.

4.    Cechy osobowości sprzyjające pojawieniu się wypalenia zawodowego.

5.    Bezpośrednie i długofalowe skutki wypalenia zawodowego.

6.    Profilaktyka wypalenia zawodowego.

7.    Pomoc osobom doświadczającym wypalenia.

8.    Budowanie i utrzymanie wysokiej motywacji zawodowej.

9.    Autodiagnoza oraz znalezienie optymalnych dla siebie sposobów radzenia sobie ze stresem i wypaleniem. Tworzenie własnych strategii radzenia sobie w trudnych sytuacjach zawodowych – warsztaty.

10.    Techniki rozładowujące stres – praca z ciałem, ćwiczenia oddechowe, higiena psychiczna.

Materiały edukacyjne 

Rekomendacje z seminarium 

  • Seminarium pt.: „Wzbudzanie aktywności wśród seniorów - mieszkańców Domów Pomocy Społecznej oraz uczestników placówek wsparcia dziennego”_rekomendacje

Tekst pochodzi z serwisu www.rops.krakow.pl – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie