PROFESJONALNE KADRY WSPIERANIA RODZINY I PIECZY ZASTĘPCZEJ

Harmonogram wsparcia w Projekcie


FE_Wiedza_Edukacja_Rozwoj_rgb_1

Tekst pochodzi z serwisu www.rops.krakow.pl – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie